Hora Svatého Šebestiána - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Vyvěšeno: 14. 2. 2024 Datum sejmutí: 1. 3. 2024
Vyvěšeno: 12. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 12. 6. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
MZ Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy s účinností od 1.1.2023 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 11. 2022 Datum sejmutí: 10. 11. 2025
Změny od 1.1.2023 - datové schránky Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 11. 2022 Datum sejmutí: 10. 11. 2025
Opatření obecné povahy - ochranné vojenské pásmo leteckého pozemního zař. Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 5. 2021 Datum sejmutí: 11. 5. 2024
Zveřejnění informací dle ustanovení §36, odst.5 zák.č. 274/2001 Sb Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 27. 4. 2021 Datum sejmutí: 28. 4. 2024
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci 3/2021 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 12. 2021 Datum sejmutí: 10. 12. 2024
SOD - dětské prvky na hřiště HSŠ+ NV Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 6. 1. 2021
Kupní smlouva - Agrozet České Budějovice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 9. 11. 2020
Smlouva č.06471961 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 18. 12. 2019
Vyvěšeno: 15. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 28. 4. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko za rok 2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 15. 4. 2021 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 29. 11. 2017 Datum sejmutí: 31. 12. 2017